Chùa Diên Phúc – Hà Nội

0
372

Chùa dựng vào cuối thế kỷ 16, các thế kỷ qua nhiều lần tu sửa.Chùa còn 2 thành bậc bằng đá chạm hình 2 con thú này chạm sơ sài. Trên các rường của đường còn những mảng chạm về mây xoắn, đi hươu, người đánh vật. Đó là di vật thời Mạc, cà Lê có tạo tượng, thời Tây Sơn có đúc chuông (170) Chúng ta biết suốt nửa đầu thế kỷ 19 nhất là vào đi thời Gia Long (1802-1819) triều đình nhà Nguyễn có tình phá sạch, đốt sạch xoá sạch tất cả các công trình kiến trúc, sách vở và mọi thứ khác của nhà Tây Sơn, thế mà tại đây vẫn giữ được quả chuông thời đó là biểu hiện của tình cảm, là sức mạnh của lòng dân đối với thời đại Tây Sơn anh hùng. Đặc biệt hơn nữa là ở chùa này có cả bài vị Trần Quý Công thời Tây Sơn. Phải chăng đó là Trần Văn Kỷ – người tham mưu, người tri kỷ của vua Quang Trung.

Pho tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhãn bằng 90 của chùa Diên ứng này cũng là một nghệ thuật tuyệt tác. Tượng có 42 tay. Bố cục các tay từng đôi một hiện nhiều động tác, nhiều tư thế khác nhau, trà toàn cục không bị rối. Mặt đôn hậu và đầy lòng vì của người tu hành. Nét chạm tinh vi trau chuốt.


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên đăng nhập