Hòa Thượng THÍCH BẢO TOÀN

0
287
  • Tên gọi : Trang Văn Tại
  • Quê quán : làng Cẩm Phô, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Giai đoạn: ( 1899 – 1970 )

Khai Sơn Chùa Hải Hội – Đà Nẵng

Hòa thượng thế danh Trang Văn Tại, sinh giờ Thìn ngày mồng 4 tháng 5 năm Kỷ Hợi (1899) tại làng Cẩm Phô, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là thị xã Hội An). Tổ tiên Ngài vốn người huyện Tấn Giang tỉnh Phước Kiến sang định cư tại Hội An vào triều Tự Đức. Thân sinh Ngài là cụ ông Trang Văn Lư pháp danh Chơn Hương và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Chút pháp danh Chơn Xuân.
Năm Mậu Ngọ (1918), Ngài được bào huynh là Hòa thượng Như Tiến-Quảng Hưng hướng dẫn đi vào con đường giải thoát. Vì thế, Ngài đến chùa Tam Thai-Ngũ Hành Sơn lạy tổ Phước Trí xin được xuất gia. Ngài được Bổn Sư hoan hỷ thâu nhận làm môn hạ, ban cho pháp danh Như Niệm, tự Giải Khoan, nối pháp đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh.
Sau một thời gian tu học tại Tam Thai, vào năm Ất Sửu (1925), Ngài xin Bổn Sư cho phép được sang chùa Từ Vân-Đà Nẵng phụ với Hòa thượng Quảng Hưng kiến tạo chùa Từ Vân và Ngài được cử giữ chức thư ký tại đây.
Năm Đinh Mão (1927), Ngài được Bộ lễ Nam triều cấp bằng làm tự trưởng chùa Từ Vân-Đà Nẵng.
Năm Mậu Thìn (1928), Hòa thượng Quảng Hưng mở trường Hương và thỉnh Hòa thượng Phước Trí làm Đàn đầu Hòa thượng. Ngài được thọ Tỳ Kheo tại giới đàn này và được Bổn sư phú pháp hiệu là Bảo Toàn.
Năm Canh Thìn (1940), Hòa thượng Quảng Hưng chính thức vào trụ trì tại chùa Pháp Bảo và hoằng pháp tại Phan Thiết nên Ngài được đề cử làm trụ trì chùa Từ Vân-Đà Nẵng. Từ đó, Ngài tiếp tăng độ chúng và thường xuyên đi giáo hóa ở các địa phương trong tỉnh.
Tháng 7 năm Kỷ Sửu (1949), Ngài thành lập đạo tràng Tịnh Độ tại Mân Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng. Từ đó, bổn đạo quy về tu học dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng ngày một đông.
Vào ngày 15 tháng 7 năm Đinh Dậu (1957), Ngài đặt viên đá đầu tiên khai sơn chùa Hải Hội tại làng Mân Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. Công việc xây dựng kéo dài cho đến ngày mồng 10 tháng 3 năm Mậu Tuất (1958) thì lễ khánh thành được cử hành. Sau lễ khánh thành, Ngài bèn cử pháp đệ là Thượng tọa Thích Bảo Tạng trụ trì chùa Hải Hội, còn Ngài tiếp tục hành đạo tại trú xứ Từ Vân.
Năm Mậu Tuất (1958), Giáo hội Tăng Già Đà Nẵng thành lập, Ngài được cử giữ chức vụ Kiểm Tăng của Giáo hội.
Vào các mùa tranh đấu năm 1963 và 1966, Ngài là một trong những thành viên tích cực của phong trào, góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn Đạo pháp trong những mùa pháp nạn khốc liệt tại Đà Nẵng.
Hòa thượng thị tịch vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22 tháng 1 năm Canh Tuất (1970) tại chùa Từ Vân, thọ thế 72 tuổi. Ban đầu tháp lập tại chùa Từ Vân, phường Thạc Giáng-Đà Nẵng. Về sau chùa Từ Vân bị điêu tàn nên tháng 6 năm 1998, môn đồ cải táng về tại chùa Hải Hội-Sơn Trà-Đà Nẵng, nơi mà Ngài đã dày công khai sáng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên đăng nhập