Hòa Thượng TOÀN NHÂM – QUÁN THÔNG

0
250
  • Tên gọi : Nguyễn Văn Định
  • Quê quán : thôn Thanh Liêm tỉnh Bình Định
  • Giai đoạn : ( 1798 – 1883 )

Trụ Trì Chùa Phước Lâm – Hội An

Hòa thượng thế danh Nguyễn Văn Định, sanh vào năm Mậu Ngọ (1798) tại thôn Thanh Liêm tỉnh Bình Định (nay thuộc thị trấn An Nhơn, Bình Định). Ngài có chí xuất gia tìm cầu giải thoát nên đến bái ngài Pháp Kiêm-Minh Giác làm thầy và được ban pháp danh là Toàn Nhâm, tự Vi Ý, hiệu Quán Thông. Như vậy, Ngài nối pháp đời thứ 37 dòng Lâm Tế và cũng là thế hệ thứ 4 của dòng Chúc Thánh truyền thừa theo bài kệ của tổ sư Minh Hải Pháp Bảo.
Là người đệ tử ưu tú của tổ Pháp Kiêm nên Ngài được kế thừa trụ trì tổ đình Phước Lâm vào năm 1830, sau khi Tổ viên tịch. Tiếp đó, Ngài được Sơn môn cung thỉnh trụ trì tổ đình Chúc Thánh sau khi vị trụ trì tiền nhiệm viên tịch.
Năm Canh Dần (1830), Ngài được triều đình ban giới đao độ điệp.
Năm Ất Mùi (1835), Hòa thượng đứng ra quyên mộ trùng kiến tổ đình Chúc Thánh và đổi hướng chùa từ hướng Tây sang hướng Tây Nam cho phù hợp với địa  thế phong thổ.
Năm Đinh Mùi (1847), Ngài khai Đại giới đàn tại chùa Chúc Thánh và được chư sơn cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng.
Năm Mậu Thân (1848), Tự Đức nguyên niên, Hòa thượng chứng minh việc trùng tu chùa Hải Tạng ở Cù Lao Chàm để giữ gìn di tích của tiền nhân.
Năm Kỷ Dậu (1849), Ngài tiếp tục khởi công xây dựng thêm Tiền đường làm tăng gấp đôi diện tích trong chánh điện, đồng thời Ngài cho tạc các tượng Thập Bát La Hán, Thập Điện Diêm Vương và thỉnh hai pho tượng Thiện Ác trôi ngoài biển về tu bổ và tôn thờ tại chùa Phước Lâm cho đến ngày hôm nay.
Năm Quý Hợi (1863), Hòa thượng lại tiếp tục khai đàn giới tại chùa Phước Lâm-Hội An để truyền trao giới pháp cho Tăng đồ tu học. Trong hàng giới tử đắc pháp mà ta còn biết được có Hòa thượng Vĩnh Gia, một trong những bậc thiền Tăng lỗi lạc của Phật giáo Quảng Nam.
 Hòa thượng là người đạo cao đức trọng, uyên thâm Phật pháp nên đồ chúng quy về tu học rất đông. Đệ tử của Ngài rất nhiều vị nổi tiếng, kế nghiệp Ngài thắp sáng ngọn đèn chánh pháp tại Quảng Nam như thiền sư Chương Tư-Huệ Quang, Chương Quảng-Mật Hạnh hoằng hóa tại chùa Tam Thai-Linh Ứng trên núi Ngũ Hành, Chương Lý-Trí Quang, Chương Chất-Quảng Thành, Chương Đàn-Huyền Đạt giáo hóa tại chùa Cổ Lâm, Đại Lộc; Chương Đạo-Quảng Viên, Chương Khoáng-Chứng Đạo trụ trì chùa Chúc Thánh, Chương Nhẫn-Quảng Hóa kế vị trụ trì chùa Phước Lâm v.v…
Hòa thượng là người có công rất lớn trong việc trùng kiến tổ đình Chúc Thánh, Phước Lâm ngày càng nguy nga tráng lệ, xứng đáng là những danh lam của Xứ Quảng.
Năm Quý Mùi (1883), vào ngày mồng 2 tháng 3, Ngài an nhiên thị tịch sau khi có những lời di ngôn cho đệ tử, hưởng thọ 86 thế tuế. Môn đồ thỉnh nhục thân của Ngài nhập tháp tại khuôn viên tổ đình Phước Lâm. Theo phổ hệ chùa Phước Lâm ghi rằng đệ tử nối pháp của Ngài có trên trăm vị và được Ngài phú pháp bằng chữ Quảng và chữ Phổ đứng đầu. Ngày hôm nay phần lớn chư Tăng trong môn phái Chúc Thánh tại Quảng Nam đều được truyền thừa từ dòng sữa pháp của Ngài.
Hòa thượng Quán Thông là một trong những vị thiền tăng nổi tiếng của dòng Lâm Tế Chúc Thánh.

Ngài là bậc uyên thâm Phật pháp, sự uyên thâm này được thể hiện qua bài kệ phú pháp của Ngài cho pháp tử Quảng Khánh [1]. Bài kệ phú pháp như sau:


Pháp bổn nguyên lai thị pháp tâm
Pháp ngoại phi pháp mạc cánh tầm
Pháp lý ngộ thời chơn thị pháp
Vĩnh vi tông phong vạn cổ kim


Bị chú:
[1] Đây là bài kệ phú pháp của tổ Quán Thông ban cho ngài Chương An Tông Bổn Quảng Khánh, trụ trì chùa Thắng Quang-Bình Định vào ngày 15 tháng 4 năm Đinh Mùi (1847). Tính đến nay trên 160. Bảng Chánh pháp nhãn tạng này vẫn còn được lưu giữ tại tổ đình Thắng Quang.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên đăng nhập